Latest News

Svetski Omladinski Talas traži nove članove

Posted 01.10.2015

Omladinsko udruženje „Svetski omladinski talas“ raspisuje konkurs za prijem novih članova za Organizacioni tim projekta Međunarodna studentska nedelja u Beogradu 2016 (eng. International Student Week in Belgrade 2016 – ISWiB 2016).

BEUM Invitation Letter

Posted 23.07.2015

Country Fair

Posted 15.07.2015

Our Instagram Feed

Our Partners