APLIKACIJE

UČESTVUJ   |   VOLONTIRAJ   |   PROMOVIŠI   |   ORGANIZUJ

VOLONTIRAJ

KAD:
Prijave za učesnike obično su otvorene u aprilu.

KO:
Volonteri mogu biti samo domaći studenti koji žive u Beogradu.

O VOLONTERIMA:
Više o volonterima pročitaj ovde.U ovom trenutku aplikacije su: ZATVORENE