Zdravo everyone!
Does the best summer ever sound appealing to you? Come to the International Student Week in Belgrade (ISWiB) and spend 8 days with students all across the globe in the city that never sleeps. Not just that you will explore Belgrade and Serbian culture, but you will attend useful workshops that deal with burning issues of today's society using different methods such as: musical, video, photo..
Have fun and learn at the same time!
Enter the amazing world of ISWiB!

LATEST NEWS

Konkurs za nove članove ISWiB Org tima

Organizacija Svetski omladinski talas (SOT) i ovog oktobra raspisuje konkurs za prijem novih članova koji će biti deo Organizacionog tima 12. Međunarodne studentske nedelje u Beogradu 2018 (eng. International Student Week in Belgrade 2018 – ISWiB 2018).

SOT čini grupa studenata i mladih profesionalaca sa idejom da mladima u Srbiji daju šansu da predstave svoje ideje, razmišljanja i ubeđenja, kao i da ih poveže na globalnom nivou kroz projekte koji promovišu kulturu i obrazovanje. Od 2006. godine, SOT aktivno radi na realizaciji jedne od najvećih studentskih manifestacija u ovom delu Evrope – Međunarodnoj studentskoj nedelji u Beogradu. Radi se o studentskom festivalu obrazovnog i kulturno – umetničkog karaktera, koji svake godine okupi više od 250 studenata iz preko 50 država. Tim povodom, SOT-u su potrebni novi članovi koji bi se aktivno priključili timu mladih, proakativnih i entuzijastičnih ljudi radeći na pripremi i realizaciji 12. ISWiB-a.

Konkurs se raspisuje za nove članove u okviru sledećih sedam podtimova:

1. Edu tim (Educational Programme Team – Tim za edukativni program):

 • tim zadužen za organizaciju edukativnog dela festivala (radionice, predavanja, panel diskusije);
 • razrađuje koncept radionica;
 • pronalazi relevantne predavače i komunicira sa organizacijama čiji su oni članovi;
 • komunicira sa predavačima i gostima uključenim u edukativni deo festivala;
 • osmišljava ceremoniju svečanog zatvaranja festivala.

2. IntCom tim (International Communication Team – Tim za međunarodnu komunikaciju):

 • tim koji obavlja odabir učesnika i komunicira sa njima pre, tokom i posle festivala;
 • zadužen za koordinaciju učesnika;
 • uspostavlja kontakt sa stranim organizacijama i univerzitetima;
 • sarađuje sa drugim studentskim festivalima u okviru SOrCE mreže (Students Organizing Conventions Everywhere);
 • sarađuje sa ambasadama i odeljenjem za viznu politiku u cilju obezbeđivanja viza za učesnike.

3. HR tim (Human Resources Team - Tim za ljudske resurse):

 • tim koji obavlja odabir volontera;
 • priprema i realizuje treninge za članove Organizacionog tima;
 • priprema i realizuje treninge za volontere;
 • koordiniše rad svih volontera tokom festivala.

4. FR tim (Fund Raising Team):

 • tim zadužen za kreiranje strategije prikupljanja sredstava za realizaciju festivala;
 • uspostavlja kontakt sa potencijalnim sponzorima i donatorima;
 • kreira sponzorske ponude;
 • komunicira sa sponzorima i donatorima.

5. PR tim (Public Relations Team - Tim za odnose sa javnošću):

 • tim zadužen za promociju organizacije (Svetskog omladinskog talasa) i ISWiB-a kao projekta;
 • kreira medijsku strategiju projekta;
 • aktivno održava i ažurira profile projekta i organizacije na društvenim mrežama;
 • piše vesti za sajt na srpskom i engleskom jeziku;
 • piše saopštenja i pozive za medije i komunicira sa medijima pre, tokom i posle festivala;
 • osmišljava promotivni materijal u saradnji sa IT&Design timom.

6. Event tim:

 • tim zadužen za pripremu i realizaciju kulturno – umetničkih događaja tokom festivala;
 • osmišljava koncept zabavnog dela programa;
 • komunicira sa partnerima angažovanim u okviru zabavnog i kulturno – umetničkog dela festivala.

7. IT & Design tim (Information Technologies & Design Team):

 • tim zadužen za razvoj i ažuriranje sajta;
 • razvija i održava mobilnu aplikaciju;
 • osmišljava i izrađuje vizuelni imidž projekta;
 • pruža tehničku podršku na svim događajima;
 • sarađuje sa PR timom u izradi promotivnog materijala.

Konkurs je otvoren do 31. oktobra 2017. godine, a svi zainteresovani nakon popunjavanja prijave koja se nalazi na sledećem linku , treba da pošalju svoj CV na hr@iswib.org.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Kandidati koji uđu u uži krug biće pozvani na intervju. Za sva pitanja možete se obratiti putem hr@iswib.org.

Detaljne informacije o projektu nalaze se na sajtu www.iswib.org, kao i na našim društvenim mrežama.

READ MORE