ISWiB NEWS

Konkurs za nove članove ISWiB 2019 Organizacionog tima

Organizacija Svetski omladinski talas (SOT) i ovog oktobra raspisuje konkurs za prijem novih članova koji će biti deo Organizacionog tima 13. Međunarodne studentske nedelje u Beogradu 2019 (eng. International Student Week in Belgrade 2019 – ISWiB 2019).

Od 2006. godine, SOT aktivno radi na realizaciji jedne od najvećih studentskih manifestacija u ovom delu Evrope. Međunarodna studentska nedelja u Beogradu je studentski festival obrazovnog i kulturno – umetničkog karaktera, koji svake godine okupi više od 250 studenata iz preko 60 država. Tim povodom, SOT-u su potrebni novi članovi koji bi se aktivno priključili timu mladih, proakativnih i entuzijastičnih ljudi radeći na pripremi i realizaciji 13. ISWiB-a.

Konkurs se raspisuje za nove članove u okviru sledećih osam podtimova:

1. Dizajn tim (Design team):

 • Tim zadužen za kreiranje vizuelnog identiteta festivala
 • Sarađuje sa PR timom u izradi promotivnih materijala
 • Svojim idejama i inovativnošću, član D tima doprinosi i umetničkom delu festivala

Član D tima potrebno je da zna da radi u programima:

 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator

Poznavanje rada u Video Premiere-u ili nekom drugom programu za obradu video materijala bi bio samo dodatni plus.

ISWiB nudi mesto za praksu i priliku da jedan mladi dizajner razvije svoje veštine u polju grafičkog i web dizajna, kao i da učestvuje u umetničkom i likovnom programu festivala i svojom kreativnošću ga obogati.

2. Edu tim (Educational Programme Team – Tim za edukativni program):

 • tim zadužen za organizaciju edukativnog dela festivala (radionice, predavanja, panel diskusije);
 • razrađuje koncept radionica;
 • pronalazi relevantne predavače i komunicira sa organizacijama čiji su oni članovi;
 • komunicira sa predavačima i gostima uključenim u edukativni deo festivala;
 • osmišljava ceremoniju svečanog zatvaranja festivala.

3. IntCom tim (International Communication Team – Tim za međunarodnu komunikaciju):

 • tim koji obavlja odabir učesnika i komunicira sa njima pre, tokom i posle festivala;
 • zadužen za koordinaciju učesnika;
 • uspostavlja kontakt sa stranim organizacijama i univerzitetima;
 • sarađuje sa drugim studentskim festivalima u okviru SOrCE mreže (Students Organizing Conventions Everywhere);
 • sarađuje sa ambasadama i odeljenjem za viznu politiku u cilju obezbeđivanja viza za učesnike.

4. HR tim (Human Resources Team - Tim za ljudske resurse):

 • tim koji obavlja odabir volontera;
 • priprema i realizuje treninge i team building-e za članove Organizacionog tima;
 • priprema i realizuje treninge za volontere;
 • koordiniše rad svih volontera tokom festivala.

HR tim je zadužen za sve ostale timove, brine o međuljudskim odnosima u okviru organizacionog tima i kreira bazu podataka, u kojoj se nalaze osnovne informacije o svakom članu ili podela dužnosti.

5. FR tim (Fund Raising Team):

 • tim zadužen za kreiranje strategije prikupljanja sredstava za realizaciju festivala;
 • uspostavlja kontakt sa potencijalnim sponzorima i donatorima;
 • kreira sponzorske ponude;
 • piše konkurse i projekte;
 • komunicira sa sponzorima i donatorima pre, tokom i posle festivala.

6. PR tim (Public Relations Team - Tim za odnose sa javnošću):

 • tim zadužen za promociju organizacije (Svetskog omladinskog talasa) i ISWiB-a kao projekta;
 • kreira medijsku strategiju projekta;
 • aktivno održava i ažurira profile projekta i organizacije na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twiter, LinkedIn, VKontakte);
 • piše vesti za sajt na srpskom i engleskom jeziku;
 • piše saopštenja i pozive za medije i komunicira sa medijima pre, tokom i posle festivala;
 • osmišljava promotivni materijal u saradnji sa Design timom.

Poznavanje ruskog jezika nije neophodno, ali je dodatni plus za člana PR tima.

7. Event tim:

 • tim zadužen za pripremu i realizaciju kulturno – umetničkih događaja tokom festivala;
 • osmišljava koncept zabavnog dela programa;
 • širi pozitivnu energiju i podiže atmosferu na događajima tokom festivala;
 • komunicira sa partnerima angažovanim u okviru zabavnog i kulturno – umetničkog dela festivala.

8. IT (Information Technologies Team):

 • tim zadužen za razvoj i ažuriranje sajta;
 • razvija i održava mobilnu aplikaciju;
 • pruža tehničku podršku na svim događajima.

Član IT tima ima priliku da se priključi izradi novog sajta ISWiB festivala i tako doprinese razvoju svojih veština na polju Informacionih Tehnologija.

PRIJAVI SE OVDE