ISWiB NEWS

Konkurs za nove članove ISWiB Org tima

Organizacija Svetski omladinski talas (SOT) i ovog oktobra raspisuje konkurs za prijem novih članova koji će biti deo Organizacionog tima 12. Međunarodne studentske nedelje u Beogradu 2018 (eng. International Student Week in Belgrade 2018 – ISWiB 2018).

SOT čini grupa studenata i mladih profesionalaca sa idejom da mladima u Srbiji daju šansu da predstave svoje ideje, razmišljanja i ubeđenja, kao i da ih poveže na globalnom nivou kroz projekte koji promovišu kulturu i obrazovanje. Od 2006. godine, SOT aktivno radi na realizaciji jedne od najvećih studentskih manifestacija u ovom delu Evrope – Međunarodnoj studentskoj nedelji u Beogradu. Radi se o studentskom festivalu obrazovnog i kulturno – umetničkog karaktera, koji svake godine okupi više od 250 studenata iz preko 50 država. Tim povodom, SOT-u su potrebni novi članovi koji bi se aktivno priključili timu mladih, proakativnih i entuzijastičnih ljudi radeći na pripremi i realizaciji 12. ISWiB-a.

Konkurs se raspisuje za nove članove u okviru sledećih sedam podtimova:

1. Edu tim (Educational Programme Team – Tim za edukativni program):

 • tim zadužen za organizaciju edukativnog dela festivala (radionice, predavanja, panel diskusije);
 • razrađuje koncept radionica;
 • pronalazi relevantne predavače i komunicira sa organizacijama čiji su oni članovi;
 • komunicira sa predavačima i gostima uključenim u edukativni deo festivala;
 • osmišljava ceremoniju svečanog zatvaranja festivala.

2. IntCom tim (International Communication Team – Tim za međunarodnu komunikaciju):

 • tim koji obavlja odabir učesnika i komunicira sa njima pre, tokom i posle festivala;
 • zadužen za koordinaciju učesnika;
 • uspostavlja kontakt sa stranim organizacijama i univerzitetima;
 • sarađuje sa drugim studentskim festivalima u okviru SOrCE mreže (Students Organizing Conventions Everywhere);
 • sarađuje sa ambasadama i odeljenjem za viznu politiku u cilju obezbeđivanja viza za učesnike.

3. HR tim (Human Resources Team - Tim za ljudske resurse):

 • tim koji obavlja odabir volontera;
 • priprema i realizuje treninge za članove Organizacionog tima;
 • priprema i realizuje treninge za volontere;
 • koordiniše rad svih volontera tokom festivala.

4. FR tim (Fund Raising Team):

 • tim zadužen za kreiranje strategije prikupljanja sredstava za realizaciju festivala;
 • uspostavlja kontakt sa potencijalnim sponzorima i donatorima;
 • kreira sponzorske ponude;
 • komunicira sa sponzorima i donatorima.

5. PR tim (Public Relations Team - Tim za odnose sa javnošću):

 • tim zadužen za promociju organizacije (Svetskog omladinskog talasa) i ISWiB-a kao projekta;
 • kreira medijsku strategiju projekta;
 • aktivno održava i ažurira profile projekta i organizacije na društvenim mrežama;
 • piše vesti za sajt na srpskom i engleskom jeziku;
 • piše saopštenja i pozive za medije i komunicira sa medijima pre, tokom i posle festivala;
 • osmišljava promotivni materijal u saradnji sa IT&Design timom.

6. Event tim:

 • tim zadužen za pripremu i realizaciju kulturno – umetničkih događaja tokom festivala;
 • osmišljava koncept zabavnog dela programa;
 • komunicira sa partnerima angažovanim u okviru zabavnog i kulturno – umetničkog dela festivala.

7. IT & Design tim (Information Technologies & Design Team):

 • tim zadužen za razvoj i ažuriranje sajta;
 • razvija i održava mobilnu aplikaciju;
 • osmišljava i izrađuje vizuelni imidž projekta;
 • pruža tehničku podršku na svim događajima;
 • sarađuje sa PR timom u izradi promotivnog materijala.

Konkurs je otvoren do 31. oktobra 2017. godine, a svi zainteresovani nakon popunjavanja prijave koja se nalazi na sledećem linku , treba da pošalju svoj CV na hr@iswib.org.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Kandidati koji uđu u uži krug biće pozvani na intervju. Za sva pitanja možete se obratiti putem hr@iswib.org.

Detaljne informacije o projektu nalaze se na sajtu www.iswib.org, kao i na našim društvenim mrežama.