ORG-TEAM

Naš tim   |   PREDSEDNIŠTVO   |   HR   |   EDU   |   PR   |   EVENT   |   FR   |   INTCOM   |   IT&D

Naš tim

Organizacioni tim za ISWiB 2019. okupio je 30 mladih, uspešnih i ambicioznih ljudi koji su trenutno studenti ili postdiplomci, podeljeni u 7 podtimova:

Da saznate nešto više o članovima tima kliknite na slike ispod.

PREDSEDNIŠTVO


Natalija Stojiljkovic

Natalija Stojiljković

Vladimir Živanović

Vladimir Živanović

Tim za ljudske resurse


Katarina Mijović

Katarina Mijović

Jelena Jocić

Jelena Jocić

Aleksandar Todorović

Aleksandar Todorović

Tim za edukativni program festivala


Hristina Filipović

Hristina Filipović

Milica Janjić

Milica Janjić

Teodora Marković

Teodora Marković

Tim za odnose s javnošću


Lola Maričić

Lola Maričić

Tijana Marković

Tijana Marković

Andrea Lazarević

Andrea Lazarević

Nataša Samac

Nataša Samac

Nina Atanasijević

Nina Atanasijević

Tim za organizovanje događaja zabavnog i kulturnog karaktera


Danica Mitrović

Danica Mitrović

Ivana Mrkšić

Ivana Mrkšić

Tijana Popović

Tijana Popović

Stefan Jokanović

Stefan Jokanović

Tim za prikupljanje sredstava


Milica Novaković

Milica Novaković

Dunja Jašović

Dunja Jašović

Nataša Pantić

Nataša Pantić

Tim za međunarodnu komunikaciju


Danijela Beloica

Danijela Beloica

Jelena Vidanović

Jelena Vidanović

Strahinja Đorđević

Strahinja Đorđević

Anastasija Belaćević

Anastasija Belaćević

Ilma Kitivojević

Ilma Kitivojević

IT i tim za dizajn


Ivan Perišić

Ivan Perišić

Svetlana Tomić

Svetlana Tomić

Jovana Atanasijević

Jovana Atanasijević

Tijana Olbina

Tijana Olbina