O NAMA

ISWiB   |   SOrCE   |   KONTAKT   |   Svetski Omladinski Talas   |   BEOGRAD

Svetski Omladinski Talas

Svetski omladinski talas (Eng. World Youth Wave) je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija koja je osnovana 2005. godine. Ovu omladinsku organizaciju osnovala je grupa studenata i talentovanih postdiplomaca u Srbiji. Osnovna ideja ove organizacije je da omogući mladim ljudima šansu da iznesu i razmene svoje ideje, stavove i uverenja, kao i da povežu studente širom sveta kroz različite društvene, kulturne i edukativne projekte. Jedan od glavnih ciljeva jeste da se ojača omladinski sektor, ne samo u Srbiji, već na internacionalnom nivou. Način da se dođe do cilja predstavljaju promocija, podrška i razmena ideja koje uključuju mlade ljude. Kao platforma za povezivanje studenata na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, Svetski omladinski talas se u svom delovanju vodi devizom „mladi za mlade“. Rad na komunikaciji između mladih ljudi u zemlji, regionu i širom sveta; postavljanje temelja za dugogodišnju organizacionu saradnju; promocija kulturnog dijaloga, borba protiv predrasuda, rasizma, ksenofobije – ovo su samo neki od ciljeva ove omladinske orgnizacije.