Biodiverzitet - na (vremenskoj) crti

radionica ekologije

Na ovoj radionici, učesnici će moći da se upoznaju sa promenama u biodiverzitetu koje su se dogodile, koje se događaju i koje će se tek događati. Baviće se uzrocima i posledicama ovih promena, kao i načinima na koje je moguće sprečiti negativne posledice. Posmatraće biodiverzitet iz ugla klime i klimatskih promena, zagađenja, urbanizacije i mnogih drugih.

tea danilovic

Tea Danilović

Tea je jedan od članova redakcije portala EkoBlog, a od skoro i autor i urednik EkoPod podkasta. Od 2017. je pripremila i održala gotovo 30 radionica, a omiljene teme su joj nauka i tehnologija. Pored biologije, najviše se zanima za fiziku i statistiku – veruje da je multidisciplinarnost jedan od najznačajnijih alata kada je u pitanju istraživački rad.