oseti tišinu

psychoart radionica

Radionica Psiho-Art se ove godine održava u okviru ISWIBa 2020, i za polazište uzima aktuelna globalna dešavanja, kao i refleksije pojedinca na iste. U okviru ove radionice od participanata se očekuje aktivna introspekcija i samoosvešćivanje sopstvene pozicije i značaja kao individualne ćelije jednog funkcionalnog kolektiva. Polaznici su pozvani da preispitaju sopstveno delovanje i doprinos savremenom svetu koristeći se tehnikama i elementima umetničke psihoanalize, u cilju realizacije sopstvenih umetničkih vizija i akcija koje publiku usmeravaju ka boljem razumevanju sveta.