STUDIJA SLUČAJA

Ne možemo rešiti probleme razmišljajući na isti način kojim smo ih stvorili. – Albert Ajnštajn
Case study

Da li ste svesni uticaja koji zasigurno posedujete? Ako je vaš odgovor ,,ne”, velike su šanse da niste ni oprobali njegovu snagu do sad. Dakle… ovo bi mogla biti vaša – ali i naša šansa!

Jedan plus jedan jednako je više od dva, kada uzmete u obzir benefite sinergije. Sinergija je rezultat interakcije ili kooperacije dve ili više organizacije, činilaca ili materije, a čiji je kombinovani uticaj veći od zbira njihovih zasebnih uticaja.

U ovom slučaju, ova radionica daće vam priliku za kolaboraciju, odnosno udruživanje snaga sa svojim saborcima – drugim polaznicima radionice – kako biste zajedno došli do održivog rešenja za problem održivog razvoja koji je postavljen pred vas. Najbolja stvar je što bi ostvarenje cilja vašeg tima značilo i ostvarenje cilja od opšte važnosti istovremeno… jer bismo upravo tako bili bliže boljem sutra, rešenje za rešenjem.

Kroz ovih 5 dana, imaćeš priliku da radiš na izazovnoj studiji slučaja i pronađeš soluciju koja će našu budućnost učiniti održivijom.

Vreme je da se tvoj borbeni duh probudi – hajde da se borimo za pravu stvar!