Vikend mentalnog zdravlja

Sa radošću vas obaveštavamo o našem prvom događaju ove godine – Vikendu mentalnog zdravlja!

Vikend mentalnog zdravlja je događaj edukativnog karaktera, koji raznovrsnim aktivnostima pokušava da dotakne različite aspekte mentalnog zdravlja, ali i da osnaži mlade u samorefleksiji, kritičkom mišljenju i osetljivosti kada je reč o ovoj tematici.

Neke od tema koje će se obrađivati na ovom događaju su: aktuelne društvene stigme, poput života sa invaliditetom i transeksualnosti, zatim uticaj društva na doživljaj ličnog identiteta, mentalne bolesti i stigmatizacija suicida, kao i navikavanje na promene.

Pažljivim izborom moderatora i govornika, 17. oktobra 2020. godine, u prostorijama Ustanove kulture Stari grad, obraćamo se svim mladima i pozivamo ih da zajedno napravimo korak napred – u ličnom i društvenom razvoju!

Prijavite se ovde za događaj!